Hà Nội chuẩn bị đấu giá hơn 5 triệu m2 đất

Trong năm 2018, Hà Nội sẽ bán đấu giá 679 dự án (gồm 666 dự án mới và 13 dự án chuyển tiếp); tổng diện tích đất có thể đấu giá quyền sử dụng là 193,41ha.

 Hà Nội chuẩn bị đấu giá hàng trăm nghìn m2 đất

UBND TP.Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 99/KH-UBND về việc đấu giá quyền sử dụng đất năm 2018 và giai đoạn 2018 – 2020 trên địa bàn thành phố.

Theo kế hoạch, tổng số dự án đấu giá quyền sử dụng đất năm 2018: 679 dự án (gồm có 666 dự án mới và 13 dự án chuyển tiếp); tổng diện tích đất có thể đấu giá quyền sử dụng là 193,41ha; dự kiến kế hoạch thu theo kết quả trúng đấu giá là 13.710,62 tỷ đồng, trong đó: Đấu giá các dự án thuộc thành phố quản lý: 111 (gồm có 110 dự án mới và 01 dự án chuyển tiếp) dự án, với diện tích đấu giá trong năm 2018: 75,96ha; dự kiến thu trong năm 2018: 8.666,81 tỷ đồng.   Đấu giá đất nhỏ lẻ xen kẹt (dưới 5.000m2) do cấp huyện quản lý: 568 dự án (gồm có 556 dự án mới và 12 dự án chuyển tiếp), với diện tích đấu giá 117,45ha; dự kiến thu trong năm 2018: 5.043,81 tỷ đồng. Kinh phí giải phóng mặt bằng, xây dựng hạ tầng kỹ thuật các dự án đấu giá năm 2018: 4.698,47 tỷ đồng; trong đó: Ngân sách cấp huyện: 1.745,35 tỷ đồng; ứng vốn từ Quỹ Đầu tư phát triển: 2.953,12 tỷ đồng.
  • Kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất năm 2019: Tổng số dự án đấu giá quyền sử dụng đất năm 2019: 635 dự án (gồm có 618 dự án mới và 17 dự án chuyển tiếp); tổng diện tích đất có thể đấu giá quyền sử dụng là 197,02ha; dự kiến kế hoạch thu theo kết quả trúng đấu giá là 15.972,29 tỷ đồng, trong đó:
– Đấu giá các dự án thuộc thành phố quản lý: 152 dự án (gồm có 150 dự án mới và 2 dự án chuyển tiếp), với diện tích đấu giá 116,18ha; dự kiến thu trong năm 2019: 11.775,98 tỷ đồng. – Đấu giá đất nhỏ lẻ xen kẹt (dưới 5.000m2) do cấp huyện quản lý: 483 dự án (gồm có 468 dự án mới và 15 dự án chuyển tiếp), với diện tích đấu giá 80,84ha; dự kiến thu trong năm 2019: 4.196,31 tỷ đồng. – Kinh phí giải phóng mặt bằng, xây dựng hạ tầng kỹ thuật các dự án đấu giá năm 2019: 6.104,76 tỷ đồng; trong đó: Ngân sách cấp huyện: 2.824,48 tỷ đồng; ứng vốn từ Quỹ Đầu tư phát triển: 3.280,27 tỷ đồng.
  • Tổng số dự án đấu giá quyền sử dụng đất năm 2020: 453 dự án (gồm có 395 dự án mới và 58 dự án chuyển tiếp); tổng diện tích đất có thể đấu giá quyền sử dụng là 286,93ha; dự kiến kế hoạch thu theo kết quả trúng đấu giá là 23.855,58 tỷ đồng, trong đó:
– Đấu giá các dự án thuộc thành phố quản lý: 166 dự án (gồm có 159 dự án mới và 07 dự án chuyển tiếp), với diện tích đấu giá 222,08ha; dự kiến thu trong năm 2020: 20.340,91 tỷ đồng. – Đấu giá đất nhỏ lẻ xen kẹt (dưới 5.000m2) do cấp huyện quản lý: 287 dự án (gồm có 236 dự án mới và 51 dự án chuyển tiếp), với diện tích đấu giá 64,85ha; dự kiến thu trong năm 2020: 3.514,67 tỷ đồng. – Kinh phí giải phóng mặt bằng, xây dựng hạ tầng kỹ thuật các dự án đấu giá năm 2020: 6.715,16 tỷ đồng, trong đó: Ngân sách cấp huyện: 2.959,2 tỷ đồng; ứng vốn từ Quỹ Đầu tư phát triển: 3.755,96 tỷ đồng. Để chuẩn bị cho việc đấu giá đất, Hà Nội giao UBND các quận, huyện, thị xã thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư dự án đấu giá quyền sử dụng đất các khu đất; tiếp tục rà soát, bổ sung chuẩn bị đầu tư dự án đấu giá quyền sử dụng đất các khu đất phù hợp quy hoạch.
  • Kế hoạch nhằm mục đích đấu giá quyền sử dụng đất nhằm khai thác có hiệu quả quỹ đất, đáp ứng nhu cầu sử dụng đất của người dân và doanh nghiệp, tăng nguồn thu cho ngân sách các cấp, tạo nguồn vốn đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Call Now Button